จุดเด่นของธุรกิจ

  การสมัครตัวแทน

  แผนการตลาด

  พ.ร.บ.รถยนต์

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ประกันภัยวินาศภัย

  การชำระเบี้ยประกันภัย

  การเข้าอบรมแผนการตลาด

  ประกันภัยรถยนต์ 2 plus+

  ประกันภัยรถยนต์ 3 plus +

  ประกันภัยรภยนต์ชั้น 3

  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยรถยนต์แต่ละชนิด

  สินค้าประกันภัยของเรา

  ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย

  ซื้อประกันภัยราคาตัวแทน


ข้อมูลเว็บไซต์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+จำนวนผู้เยี่ยมชม 67211  ครั้ง
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+ online user 130 ท่าน

 
 


บริการประกันภัย

                บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด เดิมดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเกิดความเผาสุขมั่นคงภายในครอบครัว โดยยึดมั่นหลักวิชาการแห่งการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกได่ใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย(2000)จำกัดที่สื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด
   โครการสวัสดิการ   สำหรับข้าราชการครู แพทย์ พยาบาล พนักงานรัฐวิสาหกิจ
        หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
     อายุรถยนต์ที่เอาประกันภัย 
                  ไม่เกิน 10 ปี   สำหรับการประกันภัยประเภท 1
                  ไม่จำกัดอายุรถ สำหรับการประกันภัยประเภท 3 
                   อายุรถยนต์นับจากปีที่จดทะเบียน หรือ นับจากปีที่ ซื่อ-ขายรถยนต์ หาก ปีที่ซื้อ-ขาย รถยนต์และปีที่จดทะเบียนรถยนต์เป็นคนละปีกัน ให้ใช้ปีที่ซื้อ-ขายรถยนต์ เป็นปีที่ใช้การนับอายุรถยนต์ 
     การกำหนดทุนประกันภัยรถยนต์ 
                   ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 80% แต่ไม่เกิด 90% ของราคารถใหม่ หรือ ของราคาตลาด ณ วันที่ของทำประกันภัย ( ทุนประกันภัยให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ) 
     การให้ส่วนลด 
                   ให้สส่วนลดกลุ่มเพื่อการแข่งข้น  10% 
                   ส่วนลดประวัติดี                   40% 
     กรณีงานใหม่ เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ( หลังจาก หัก ส่วนลดทั้งหมดแล้ว ) การทำประกันภัยประเภท 1 
                   อู่ในสัญญา    เบี้ยประกันภัยสุทธิ(ขั้นต่ำ) 11,000. บาท 
                   อู่ห้าง           เบี้ยประกันภัยสุทธิ(ขั้นต่ำ) 13,000. บาท 
     กรณีงานต่ออายุ เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ( หลังจาก หัก ส่วนลดทั้งหมดแล้ว ) การทำประกันภัยประเภท 1 
                   อู่ในสัญญา   เบี้ยประกันภัยสุทธิ( ขั้นต่ำ ) 10,000. บาท 
                   อู่ห้าง         เบี้ยประกันภัยสุทธิ ( ขั้นต่ำ ) 12,000. บาท 
     การตรวจสภาพรถยนต์ 
                   หลักฐานการตรวจสภาพ หรือ รูปถ่ายรถยนต์คันขอเอาประกันภัยกรณีอายุเกิน 1 ปี 
     เอกสารสำคัญประกอบการขอทำประกันภัย 
                    สำเนาทะเบียนรถ โดยผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนาถูกต้องและระบุใช้สำหรับการประกันภัย 
                    บัตรประจำตัวข้าราชการ / พนักงาน 
                    หลักฐานการซื้อขขายสำหรับรถยนต์อายุไม่เกินปี (ป้ายแดง) 
                    หลักฐานการตรวจสภาพ หรือ รูปถ่ายรถยนต์คันขอเอาประกันภัยกรณีอายุเกิน 1 ปี 
                    ใบทะเบียนสมรส ( กรณีทำประกันภัยในนามคู่สมรส ) 
     พิจารณารับประกันรถยนต์ ดังต่อไปนี้ 
                     รถเก๋งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 
                     รถโดยสารส่วนบุคคล ไม่เกิด 12 ที่นั่ง 
                     รถบรรทุกส่วนบุคคล ไม่เกิด 4 ตัน (รถปิคอัพ ) 
                     ใช้เป็นรถส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า          

                                  ผลประโยนช์เงื่อนไขความคุ้มครอง

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัยเฉพาะส่วนเกิน    ต่อคน   1,000,000 
วงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ  รวมกันแล้วไม่เกิน    ต่อครั้ง  10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก    ต่อครั้ง   1,000000

ความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เอาประกันภัย                                  ต่อครั้ง   ตามที่กำหนด

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสาร                                ต่อคน     100,000*5*10*3
ค่ารักษาพยาบาลเพื่อผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสาร  ต่อคน  100,000*5*10*3
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา  ต่อครั้ง       200,000
ความเสียหายส่วนแรก
ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดชอบส่วนแรก                                   -                  -         
สำหรับความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย   ต่อครั้ง             -

                         สินค้าประกันภัยรถยนต์ อาคเนย์ 3 plus

รายละเอียด

อาคเนย์ 3 plus

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Plan 5

Plan 6

3 ++

  คุ้มครองชีวิต/ทรัพย์สิน รถยนต์คู่กรณี

  บาดเจ็บ เสียชีวิต/คน

1,000,000

  บาดเจ็บ เสียชีวิต/ครั้ง

10,000,000

ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง

2,000,000

  คุ้มครองชีวิต/ทรัพย์สิน รถยนต์ผู้อาประกัน

  อุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้โดยสาร และผู้ขับขี่

100,000 x 5 คน

  ค่ารักษาพยาบาลของผู้โดยสาร และผู้ขับขี่

50,000 x 5 คน

  ประกันตัวผู้ขับขี่

300,000

  ความเสียหายต่อทรัพย์สินผู้เอาประกัน/ครั้ง

100,000

150,000

100,000

150,000

  ชดใช้กรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

-

150,000

  ค่าเสียหายส่วนแรก (กรณีขับขี่โดยประมาท)

2,000

1,000

2,000

1,000

ไม่มี

     เบี้ยประกัยภัย ราคาปกติ

6,500

7,000

7,000

7,500

7,500

9,000

9,500

 บ้าน vrmittareประกันภัย

    สามารถสอบถามรายละเอียดได้  ที่  คลิก ..... 

 

สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!

 บ้าน vrmittare  netnork  339/164 สุขุมวิท 101/1  ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก  พระโขนง กรุงเทพ 
                
โทรศัพท์   088-0051770  email : vrmittare2010@gmail.com

ติดต่อสอบถาม คุณ, โทรศัพท์ , email :
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+Power by :wowinsure