สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!

 

  การสมัครตัวแทน

  แผนการตลาด

  พ.ร.บ.รถยนต์

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ประกันภัยวินาศภัย

  การเข้าอบรมแผนการตลาด

  ประกันภัยรถยนต์ 2 plus+

  ประกันภัยรถยนต์ 3 plus +

  ประกันภัยรภยนต์ชั้น 3

  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยรถยนต์แต่ละชนิด

  สินค้าประกันภัยของเรา

  ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย

  ซื้อประกันภัยราคาตัวแทน

  ทำไมต้องทำธุรกิจประกันภัย

  ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง

 

 

  ธุรกิจประกันภัย

  ประกันภัยเครือข่าย


ข้อมูลเว็บไซต์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+จำนวนผู้เยี่ยมชม 102190  ครั้ง
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+ online user 18 ท่าน
 


    บริการประกันภัย


 

US best swiss fake watches with Swiss movements are worth having!
AAA US cheap replica breitling watches at affordable prices are all available!
Meilleures fausses montres rolex de luxe sont en gros pour hommes et femmes en ligne.การเลือกทำประกันภัยรถยนต์..ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1และ2 ,3 มีความแตกต่างกันอย่างไร 
การประกันภัยคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร  การประกันภัยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการบริหาร การเงินของคุณ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้คุณ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดต่อตัวหรือทรัพย์สินของคุณได้ทุกเมือ โดยบริษัทที่คุณทำประกันภัยไว้จะทดแทน ค่าเสียหายให้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้นในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่คุณและครอบครัว การปะกันภัยจึงมีประโยชน์อย่างมากและเป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด อย่างไรก็ตามก่อนซื้อประกันภัยคุณควรทำความเข้าใจกับหลักการประกันภัยก่อน เพื่อจะได้สามารถเลือกซื้อประกันภัยแบบที่เหมาะสมในราคาที่คุ้มค่า การประกันภัยคือ การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในจำนวนที่เล็กน้อย เมื่อเทียบกับความเสียหายแล้ว  เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสียเงินเยอะในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจริง โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายแทน การประกันภัยมิได้เป็นการทำให้ความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุหายไป แต่การประกันภัยจะช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้านการเงินตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความเสียหายนั้น แต่อย่างไรก็ตามวิธีการป้องกันความเสียหายที่แท้จริงและดีที่สุดคือการมี ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของคุณเองส่วนการประกันภัยนั้นคุณควรมีไว้เพื่อเป็นแหล่งสำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น

   

  ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ (Insurance) ประเภทต่างๆ

ประเภทประกันภัยรถยนต

รับผิดชอบต่อ บุคคลภายนอก

คุ้มครองรถยนต์
คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองบุคคลภายในรถ
คันที่เอาประกัน

ทรัพย์สิน

บุคคล

สูญหาย

ไฟไหม้

การชน

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

ค่ารักษา
พยาบาล

ประกัน
ผู้ขับขี่

ก่อการร้าย 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

 

   

 

 *

 

 

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

  

 

 

   

-

 

 

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

   

-

-

 *

 

 

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

   

-

-

-

 

 

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 4

-

-

-

-

-

-

-

 

หมายเหตุ *ต้องเกิดจากกรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น

         ใครมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ และ โทษการไม่ทำประกันภัย 
   ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ ได้แก่ เจ้าของรถผู้ครอบครองในฐานะผู้เช่าซื้อรถ และผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ 
   การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทำประกันภัยรถ  พ.ร.บ  คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ 2535 กำหนดให้ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
        ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ 
   ผู้ประสบภัยอันได้แก่ ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารคนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถก็จะได้รับความคุมครองตาม พ.ร.บ นี้ 
   ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต
        ผู้มีหน้าที่รับประกันภัยและโทษของการไม่รับประกันภัย 
   ผู้มีหน้าที่ต้องรับประกันภัย คือ บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ ประชาชนสามารถทำประกันภัยรถ พ.ร.บ  ได้ที่บริษัทประกันภัยข้างต้นรวมถึงสาขาของบริษัทนั้นๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่รับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ 
   บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ คุ้มครองต้องระวางโทษปรับตั้งแต่50,000บาท ถึง 25,000 บาท
         อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ 
  กำหนดเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยชั้นสูงอัตราเดียวแยกตามประเภทรถและลักษณะการใช้รถบริษัท
  ประเภทรถ เช่น รถจักยานยนต์ รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ฯลฯ 
  ลักษณะการใช้รถ แบ่งเป็น 2 ลักษณะการใช้ คือ ส่วนบุคคลและรับจ้าง / ให้เช่า

 


                    ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 + ที่คุ้มครองน้องๆชั้น 1 เพิ่มความคุ้มครองรถหายและไฟไหม้ผิดถูกจ่าย

โดยคุณสามารถเลือกทุนประกันได้เองแต่ราคาถูกกว่าชั้น 1 ทำไมต้องประกันชั้น 2+
 คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่ายทั้งรถคู่กรณีและคุ้มครองรถผู้เอาประกันภ้ยคุ้มครองรถหายและคุ้มครองรถไฟไหม้
 ทำประกันชั้น 1 ไม่ได้เพาะอายุรถเกินบริษัทประกันภัยไม่ยอมรับ
 คุ้มค่า ราคาเดียวทุกประเภทรถ รถเก๋งรถกระบะรถตู้
 ซ่อมรถเราได้สูงสุดตามทุนประกันไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 ไม่จำกัดอายุรถรถเกิน 10 ปีก็ทำได้
 สะดวกสบายไม่ต้องตรวจสภาพรถ ไม่ต้องถ่ายรูป
 จัดส่งกรมธรรม์ ฟรี! ทั่วประเทศ

     ทำไมตอนนี้คนสนใจซื้อประกันภัย 2+ เพิ่มมากขึ้น
  ส่วนมากลูกค้าที่ซื้อชั้น 2 พิเศษจะเป็นลูกค้าที่เคยซื้อประเภท 1 แต่ไม่ค่อยได้เคลม ไม่ค่อยชน หรือชนก็ไม่ค่อยเป็นฝ่ายผิดดังนั้นซื้อประเภท 1 จึงไม่คุ้ม อีกประเภทหนึ่งคือลูกค้าที่เคยซื้อชั้น 3 พิเศษแต่ทุนประกันน้อยเกินไปเสียดายรถอีกทั้งชั้น 3 พิเศษ ไม่คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้ ไม่มีเคลมรับส่วนลดสูงสุดถึง 1200 บาท


 

                           ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พเศษ
                       ประกันภัยรถยนต์ 3+ที่คุ้มครองน้อง ๆ ชั้น 1 ผิดถูกจ่ายลูกเดียว !
 คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่ายทั้งรถคู่กรณีและคุ้มครองรถผู้เอาประกันภัย
 คุ้มครองราคาเดียวทุกประเภทรถ รถเก๋งรถกระบะรถตู้
 ซ่อมรถเราได้สูงสุดตามทุนประกันไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 ไม่จำกัดอายุรถรถเกิน 10 ปีก็ทำได้
 สะดวกสบายไม่ต้องตรวจสภาพรถและไม่ต้องถ่ายรูป
 จัดส่งกรมธรรม์ฟรี!ทั่วประเทศ 
 ทำไมตอนนี้คนสนใจซื้อชั้น 3+ มากขึ้น
ซื้อประกันประเภท 1 ก็แพงแถมไม่ค่อยได้เคลมจะซื้อประกันชั้น 3 ก็รับผิดชอบแต่รถคนอื่นเท่านั้น ส่วนประกันภัยชั้น 3+ นั้นคุ้มครองรถของผู้เอาประกันด้วยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดพร้อมซ่อมรถให้คุณเหมือนประกันชั้น 1 ไม่มีเคลมรับส่วนลดสูงสุดถึง 1200 บาท


                         ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 พิเศษ 
     มิตรแท้หนึ่งเดียวประกันภัยประเภท 1 พิเศษเช่นเดียวกับชั้น 1 แต่ราคาถูกกว่าชั้น 1 ปกติ 
        ประกันภัยมิตรแท้หนึ่งเดียวประกันภัยชั้น 1 เบี้ยถูก 
 คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่ายทั้งรถคู่กรณีและคุ้มครองรถผู้เอาประกันภัย 
 คุ้มค่าราคาถูกประเภทรถ รถเก๋งและรถกระบะ 
 ซ่อมรถเราได้สูงสุดตามทุนประกันชั้น 1 ปกติปีต่อไปก็ยังได้รับส่วนลด 
 จัดส่งกรมธรรม์ฟรี! ทั่วประเทศ 
 ให้บริการด้วยศูนย์ซ่อมมาตรฐานทั่วประเทศ 

   ตอนนี้คนสนใจซื้อประกันภัยมิตรแท้หนึ่งเดียวมากขึ้น
ส่วนมากลูกค้าที่ซื้อมิตรแท้หนึ่งเดียวประกันภัยชั้น 1 พิเศษระเป็นลูกค้าที่เคยซื้อประเภท 1 แต่ไม่ค่อยได้เคลมไม่ค่อยชนหรือชนก็ไม่ค่อยเป๋นฝ่ายผิดดังนั้นประเภท 1 จึงไม่คุ้มอีกประเภทหนึ่งคือลูกค้าค้าที่เคยซื้อชั้น 3+2+ แต่ทุนประกันน้อยเกินไปไม่คุ้มครองในกรณีไม่มีคู่กรณีเช่นรถตกถนน รถเกิดชนต้นไม้มิตรแท้หนึ่งเดียวช่วยได้

                             ติดต่อสำนักงานมิตรแท้ประกันภัยสำนักงานตัวแทน

  คุณสมชาย  ลือศักดิ์อมร สามารถติดต่อได้ทาง e-mail=somchail@mittare.com

   ไอดีไลน์  vrmittare2010        แจ้งทำประกันภัย 

     ที่ตั้ง   339/164 สุขุมวิท101/1 ถนนสุขุมวิท

               แขวบางจาก    เขตพระโขนง

                 จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260

        โทร  0880051770 , 0844487888

               ขั้นตอนที่ 4 รอรับกรมธรรม์

            เราจัดส่งให้ทั่วประเทศ ฟรี ! ให้ลงทะเบียนที่อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านในการจัดส่ง 

               การจัดส่งไปรษณีย์  ด้วยระบบ ems              

สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!
                 บ้าน VRMITTARE  NETWORK
 339/164 สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260
         ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  084-4487888 , 088-0051770 

   ไอดีไลน์  vrmittare2010   E-MAIL :  somchail@mittare.com Fast shipping and quality guarantee. Ordering cheap breitling replica watches us online is a wisdom choice.
AAA Swiss best replica watches uk are worth having!
Welcome to luxury cheap rolex replica watches! Wish you find perfect US fake watches here!

ติดต่อสอบถาม คุณ, โทรศัพท์ , email :
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+Power by :wowinsure